دسته: سایر خوش گذرونی ها

غذاهای محلی کیش

غذای محلی هر مکان متناسب با فرهنگ و آب و هوای آن منطقه می باشد ، کیش علی رقم ظاهر کاملا مدرن خود دارای قدمت تاریخی  می باشد ، به همین سبب مردم آن مکان سبک غذایی خاص خود را داشته  که هر کدام اسم های متفاوت و مخصوص به خود را داراست ، از […]