دسته: رستوران های دبی

معروف ترین غذاهای دبی (قسمت اول)

هر منطقه یا کشوری در دنیا غیر از ویژگی های فرهنگی، تاریخی یا قومی و ملیتی، دارای خوراکی ها و غذاهای منحصر به خود است، بنابراین بسیاری از گردشگران غیر از همه جذابیت هایی که یک منطقه برای آن ها دارد، به دنبال تست کردن غذاها و خوراکی های آن نیز هستند. در این بخش […]