صدور پلاک موقت در کیش

جزیره کیش به دلیل منطقه اقتصادی بودن و نداشتن مالیات گمرکی قیمت اجناس بخصوص ماشین در آن بسیار پایین می باشد. اما برای تردد این ماشین ها در سراسر ایران دارندگان این خودروها و ساکنین جزیره باید برای وسیله نقلیه خود پلاک گذر موقت تهیه کنند تا بتوانند در سراسر ایران تردد کنند. از همین رو هر ساله بسته های پلاک موقت را اداره راهنمایی و رانندگی وارد جزیره کیش کرده و آنها را در اختیار متقاضیان و ساکنین جزیره کیش قرار می دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کیش اعلام کرد از ابتدای سال ۹۷  تاکنون ۹۱۰ پلاک موقت صادر شده است. سرگرد ایمانی گفت : با پیگیری های انجام شده و همچنین همکاری موسسه راهگشا، خدمات دهنده تعویض پلاک خودرو و موتور بسته دیگری از پلاک های گذر موقت وارد جزیره کیش شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جزیره کیش ادامه داد : ساکنانی که تقاضای خروج از جزیره را دارند حتما باید پلاک گذر موقت را تهیه و در اسرع وقت نسبت به نصب آن اقدام نمایند. وی افزود : برای تهیه این پلاک های موقت باید به اداره راهنمایی و رانندگی کیش مراجعه کنند.

سرگرد ایمانی گفت : حدود ۴۰۰ جفت پلاک در ۲۷ مرداد ماه به جزیره کیش خواهد رسید و متقاضیان خروج میتوانند به راحتی و بدون نگرانی پلاک موقت خود را تهیه و نصب نمایند.